Υπηρεσία ιδρυματικού αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Description

Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 

Το παρόν έργο έχει ως κύριο στόχο την:
  • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (λογιζόμενου ως ενιαίου ολοκληρωμένου συστήματος) καθώς και ανάπτυξη νέων προσωποποιημένων υπηρεσιών δημιουργίας, απόθεσης, αναζήτησης, και οργάνωσης του περιεχομένου αλλα και υπηρεσιών πιστοποιημένου και δικτυωμένου Ιδρυματικού Καταθέτηρίου/ Αποθετηρίου
  • Εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Καταθετηρίου/Αποθετηρίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αφενός με την αναδρομική απόθεση ψηφιακού περιεχομένου αλλά και με την ψηφιοποίηση έντυπων και ειδικών συλλογών, που υπάρχουν (αλλά και εισάγονται συνεχώς) στην Κεντρική Βιβλιοθήκη αλλά και στις βιβλιοθήκες των Παραρτημάτων. Η εν λόγω εμπλουτισμός προϋποθέτει την δημιουργία σχετικής δομής-υποδομής που δεν υφίσταται σήμερα.
  • Η απόκτηση αναβαθμισμένου ΟΠΣΒ, με την ένταξη στο Υποέργο 1 της Οριζόντιας Δράσης - Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας.