Υλοποίηση ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV – ESA

Description

Υλοποίηση ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV

 

Το έργο αφορά:
  • Στη δημιουργία, υποστήριξη και συντήρηση της απαιτούμενης πληροφοριακής υποδομής στους χώρους της επιχείρησης.
  • Στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση, πιλοτική λειτουργία συστήματος οργάνωσης και παρακολούθησης των εμπορικών, των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας και αποστολής των απαιτούμενων παραστατικών.
  • Στην υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του παραπάνω συστήματος.