Η υποδομή SignCloud, είναι μία ολοκληρωμένη λύση PKI που αφορά στη διαχείριση των Ψηφιακών Πιστοποιητικών και στην εξ αποστάσεως εφαρμογή της Ψηφιακής Υπογραφής.

 

Μέσω της Υποδομής SignCloud επιτυγχάνονται:

  • Η παραγωγή και διαχείριση του κύκλου ζωής των Ψηφιακών Πιστοποιητικών των χρηστών
  • Η φιλοξενία των Ψηφιακών Πιστοποιητικών των χρηστών στο Cloud προκειμένου να είναι διαθέσιμα στους χρήστες όταν απαιτηθεί η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής
  • Η εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα ώστε να επιτευχθεί η ταυτοποίηση του υπογράφοντα και η ακεραιότητα κάθε ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου.
  • Η διεπαφή του χρήστη για την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής εξυπηρετείται είτε μέσω ενός web interface είτε μέσω ενός mobile app.
  • Το σημαντικό πλεονέκτημα της υποδομής SignCloud είναι ότι απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση να φέρει την ψηφιακή του υπογραφή σε ένα smart card ή ένα PKI token.
  • Η υποδομή έχει υλοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας της ΕΕ και παρέχει διεπαφή προς τρίτα συστήματα μέσω API για την εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα.