Υλοποίηση ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Περιγραφή

Υλοποίηση ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV

 

Το έργο αφορά:
  • Στη δημιουργία, υποστήριξη και συντήρηση της απαιτούμενης πληροφοριακής υποδομής στους χώρους της επιχείρησης.
  • Στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση, πιλοτική λειτουργία συστήματος οργάνωσης και παρακολούθησης των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών της επιχείρησης, καθώς και της παρακολούθησης των συμβολαίων παικτών συμπεριλαμβανομένων της δημιουργίας και αποστολής των απαιτούμενων παραστατικών.
  • Στην υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση του παραπάνω συστήματος.