Σύστημα διαχείρισης υποψήφιων σπουδαστών

Περιγραφή

Παροχή υπηρεσιών Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Υποψηφίων Σπουδαστών

 

Συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Εκπαίδευσης, Εγκατάστασης και Μετάπτωσης Δεδομένων

 


 

Σκοπός του Συστήματος

Το σύστημα αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες διαχείρισης του υποψήφιου πελατολογίου του Κολεγίου. Τα βασικά υποσυστήματα που συνιστούν τη λειτουργικότητα της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα:

  • Υποδοχή αιτήματος ενδιαφέροντος
  • Ενημέρωση δελτίου ενδιαφερομένου
  • Ημερολόγιο προγραμματισμένων συναντήσεων
  • Μαζική ανάθεση δελτίων
  • Δημιουργία και εμφάνιση αναφορών