Σύστημα διαχείρισης εγγράφων (Document Management) & σύστημα διαχείρισης ροών εργασίας (Workflow Management)

Περιγραφή

Προμήθεια συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management) & Συστήματος Διαχείρισης ροών Εργασίας (Workflow Management)

 

Του οίκου CAPTARIS καθώς και εφαρμογής Πρωτοκόλλου.

 


Αντικείμενο του Έργου

Το έργο αφορά την προμήθεια συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων (Document Management) & Συστήματος Διαχείρισης ροών Εργασίας (Workflow Management) του οίκου CAPTARIS καθώς και εφαρμογής Πρωτοκόλλου.