Η Cosmos Consulting είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 9001:2015 στην Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, συμπεριλαμβανόμενης της Σχεδίασης & Ανάπτυξης Λογισμικού & πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

H Cosmos Consulting διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της μέσω των πιστοποιήσεων ποιότητας ISO.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ