Ποιοι είμαστε

Ας γνωριστούμε καλύτερα.

Ο όμιλος CBS είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους τεχνολογίας  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο όμιλος αποτελείται από την Cosmos Business Systems AEBE, την Cosmos Consulting AEBE (εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και παραγωγής Λογισμικού) και την CBS IT Systems (Cyprus) LTD, με έδρα την Λευκωσία Κύπρου. Ο όμιλος έχει γραφεία στην Αθήνα,την Θεσσαλονίκη και την Λευκωσία Κύπρου.Η μητρική εταιρεία ιδρύθηκε το 1988.

 

CBS   ECOSMOS

 

COSMOS CONSULTING   CBS IT CY

 

                    

 

   

Η Cosmos Consulting S.A. είναι μία από τις κυριότερες εταιρίες παραγωγής και αντιπροσώπευσης λογισμικού στην Ελλάδα.

 

Αποτελεί τον πυλώνα Λογισμικού της Cosmos Business Systems S.A. και είναι 100% θυγατρική της εταιρεία.

 

Η δραστηριότητα της Cosmos Consulting S.A. επικεντρώνεται στον κλάδο της Πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών & των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα, στη σχεδίαση, ανάπτυξη, εμπορία και υποστήριξη εξειδικευμένου λογισμικού, απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

 

Αποστολή της εταιρείας μας, είναι η παροχή  υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων λύσεων  σε προϊόντα και υπηρεσίες λογισμικού για την  κάλυψη  των αναγκών των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και των Δημόσιων Οργανισμών.

 

Το όραμα της εταιρείας μας,  είναι η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων τεχνολογίας, υπηρεσιών και λύσεων προς τους πελάτες της για την μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τους.

Ο όμιλος Cosmos Business Systems από την ίδρυσή του πριν 30 χρόνια  μέχρι σήμερα αποτέλεσε έναν από τους βασικούς Systems Integrators της Ελληνικής και Κυπριακής Αγοράς, και καταλαμβάνει συνεχώς νέα μερίδια, επεκτεινόμενος σε νέους τομείς τεχνολογίας, που αλλάζουν ραγδαία.

 

Επενδύει σε ανθρώπους και γνώση, έναν συνδυασμό που την κάνει ανταγωνιστική και αποτελεσματική.

 

Το όραμα της Cosmos είναι να διατηρήσει την θέση της ως ένας  από τους βασικούς πυλώνες τεχνολογίας για την Ελλάδα και την Κύπρο, να βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας και να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες της.

Το «καλύτερο» είναι πάντα ο στόχος μας!

Product Solutions 


Τα Product Solutions μας είναι τα ακόλουθα: