Το CRM Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων έχει αναπτυχθεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες διαχείρισης του υποψήφιου πελατολογίου ενός εκπαιδευτηρίου. Τα βασικά υποσυστήματα που συνιστούν τη λειτουργικότητα της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα:

 

Βασικά Υποσυστήματα

  • Υποδοχή αιτήματος ενδιαφέροντος: Η διαδικασία αφορά στην υποδοχή και καταγραφή των αιτημάτων ενδιαφέροντος των υποψηφίων πελατών του εκπαιδευτηρίου. Η διασύνδεση του τηλεφωνικού κέντρου με το σύστημα επιτρέπει κατά την υποδοχή μιας τηλεφωνικής κλήσης, την αυτοματοποιημένη εμφάνιση στον agent, της καρτέλας του ενδιαφερομένου.
  • Ενημέρωση δελτίου ενδιαφερομένου: Μέσω της διαδικασίας καταγράφονται στην καρτέλα του ενδιαφερομένου, όλες οι ενέργειες που έχουν συντελεστεί καθώς και τα αποτελέσματα αυτών. Οι ενέργειες αυτές κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το αντικείμενό τους σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, αποστολή ενημερωτικού υλικού, αποστολή προσφοράς, προγραμματισμός συνάντησης κλπ.
  • Ημερολόγιο προγραμματισμένων συναντήσεων: Μέσω της διαδικασίας επιτυγχάνεται η διαχείριση του προγραμματισμού και της διεξαγωγής των συναντήσεων μεταξύ των συμβούλων του εκπαιδευτηρίου και των ενδιαφερομένων.
  • Μαζική ανάθεση δελτίων: Η διαδικασία περιλαμβάνει ενέργειες marketing, προκειμένου να διαπιστωθεί το ενδιαφέρων των υποψηφίων πελατών.
  • Δημιουργία και εμφάνιση αναφορών: Ένα πλήθος αναφορών καλύπτει της ανάγκες εξαγωγής στατιστικών δεδομένων για την εξαγωγή των απαιτούμενων συμπερασμάτων.