Είναι ένα πλήρως ολοκληρωμένο πρότυπο λογισμικό διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) για τη διαχείριση επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως οι ακόλουθες:

  • FINANCIAL
  • COMMERCIAL,
  • PRODUCTION, M.R.P. II
  • C.R.M.
  • M.I.S.
  • PAYROL & HUMAN RESOURCES
  • PRODUCTION MONITORING