Η εφαρμογή λογισμικού CBS DMS™ αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών εγγράφων μιας επιχείρησης.

Η εφαρμογή διαχειρίζεται τις κατηγορίες, τα μεταδεδομένα και το versioning των ηλεκτρονικών εγγράφων (αλλά και λοιπών αρχείων) μιας επιχείρησης, μέσα από ένα φιλικό περιβάλλον για το χρήστη. Η αναζήτηση των εγγράφων γίνεται με πολλαπλά κριτήρια ενώ η ανάκτησή τους είναι ταχύτατη.

Επίσης, το σύστημα παρέχει δυνατότητα διαβαθμισμένης πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων στα έγγραφα, ανάλογα με το ρόλο του κάθε χρήστη, ώστε να διασφαλίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εμπιστευτικά αρχεία και ευαίσθητα δεδομένα.

Επιπλέον, το σύστημα παρέχει μια σειρά από έτοιμες αναφορές ενώ παρέχεται η δυνατότητα για δημιουργία πρόσθετων αναφορών.

Η λύση αποτελεί add-on του SharePoint service που παρέχεται από την υπηρεσία Microsoft M365.