Η COSMOS CONSULTING S.A. είναι μία από τις κυριότερες εταιρίες παραγωγής και αντιπροσώπευσης λογισμικού στην Ελλάδα & στην Κύπρο και αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Cosmos Business Systems A.E.B.E. (CBS), με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής.

 

• Διαθέτει τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών που συνεργάζεται με τις κυριότερες εταιρείες κατασκευής λογισμικού στον κόσμο. Αντιπροσωπεύει εταιρείες που παρέχουν κάθετες λύσεις και έχει αναπτύξει και τις δικές της κάθετες εφαρμογές για συγκεκριμένους κλάδους.
• Με τα προϊόντα και τις συνεργασίες που διαθέτει, καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης (Corporate, Medium & Small, Very Small).
• Η εταιρεία διαθέτει Project Managers, εξειδικευμένους συμβούλους καθώς και προγραμματιστές (developers) οι οποίοι καλύπτουν πέραν της προσαρμογής των εφαρμογών στις ανάγκες του πελάτη, την δημιουργία custom made λύσεων για συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών.

 

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της Cosmos Consulting εντοπίζεται:

• Στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
• Στον Ανασχεδιασμό Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR)
• Στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων προσαρμοσμένων στις επιχειρησιακές ανάγκες κάθε Πελάτη

 

Η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων με τη εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών, παρακολουθεί στενά τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις ενώ αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες πλατφόρμες σχεδιασμού και υλοποίησης λύσεων λογισμικού.Επιπλέον, η Cosmos Consulting υποστηρίζει υπηρεσίες για την ανάλυση αναγκών, εγκατάσταση, προσαρμογή & παραμετροποίηση, υλοποίηση ειδικών επεκτάσεων & λειτουργικότητας, εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη σε συστήματα και πλατφόρμες Επιχειρηματικού Λογισμικού της Microsoft.

 

Η Cosmos Consulting είναι πιστοποιημένη στην παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής & Ανάπτυξης Λογισμικού κατά ISO 27001 από την TUV Austria (No.:0117364063245)

Cosmos Consulting company profile