Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

H Cosmos Consulting παρέχει μια σειρά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο της ανάπτυξης ή της προσαρμογής λύσεων λογισμικού και της υλοποίησης σχετικών έργων.

Οι business consultants και οι technology experts της εταιρείας, βοηθούν τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμούς να επιλέξουν τη βέλτιστη value for money λύση λογισμικού σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες τους και το διαθέσιμο προϋπολογισμό τους, να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις διαθέσιμες λειτουργίες του, αλλά και να διατηρήσουν σε βάθος χρόνου την αποτελεσματικότητά του, μέσα από υπηρεσίες εκπαίδευσης, βελτίωσης και αναπροσαρμογής, υποστήριξης και αναβάθμισής του.

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας, προσθέτοντας συνεχώς αξία στην επένδυση της επιχείρησης.