Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η Cosmos Consulting προσφέρει μια σειρά από συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο ανάπτυξης ή προσαρμογής λογισμικού ενώ παράλληλα προσφέρει την υλοποίηση σχετικών έργων

 

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων και οι ειδικοί τεχνολογίας της εταιρείας, βοηθούν τους πελάτες να επιλέξουν τη βέλτιστη "value for money" λύση λογισμικού σύμφωνα με τις αντίστοιχες ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους, να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις διαθέσιμες λειτουργίες του αλλά και να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητά του μακροπρόθεσμα, μέσω της εκπαίδευσης πελατών, βελτίωση και προσαρμογής στις λύσεις, τεχνική υποστήριξη και δυνατότητες αναβάθμισης.

 

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχονται καθόλη τη διάρκεια της σχέσης του πελάτη με την Cosmos Consulting S.A, προσθέτοντας συνεχώς αξία στην επένδυση της εταιρείας-πελάτη.