Ο Όμιλος

Ο όμιλος CBS είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους τεχνολογίας  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ο όμιλος αποτελείται από την Cosmos Business Systems AEBE, την Cosmos Consulting AEBE (εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και παραγωγής Λογισμικού) και την CBS IT Systems (Cyprus) LTD, με έδρα την Λευκωσία Κύπρου. Ο όμιλος έχει γραφεία στην Αθήνα,την Θεσσαλονίκη και την Λευκωσία Κύπρου.Η μητρική εταιρεία ιδρύθηκε το 1988.

 

CBS   ECOSMOS

 

COSMOS CONSULTING   CBS IT CY