Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών

Η Cosmos Consulting διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να σταθεί πολύτιμος αρωγός στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών ενός οργανισμού, είτε πρόκειται για περιορισμένες αλλαγές σε κάποιες ροές εργασίας είτε πρόκειται για ένα ευρύ μετασχηματισμό του.

Με τη συσσωρευμένη εμπειρία πολλών ανθρωποετών στον ανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών στο πλαίσιο υλοποίησης σημαντικών έργων λογισμικού και με βαθιά γνώση των εργαλείων λογισμικού και των ευρύτερων τεχνολογιών που προσφέρει, η Cosmos Consulting μπορεί να μελετήσει και να προτείνει τον κατάλληλο ανασχεδιασμό των διαδικασιών ενός οργανισμού στο πλαίσιο της προσαρμογής του οργανισμού σε νέες προκλήσεις & συνθήκες ή της υλοποίησης ενός μεγάλου συστήματος λογισμικού (π.χ. ERP) και με γνώμονα την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητάς του.

Το αποτέλεσμα των σχετικών μελετών δεν περιορίζεται στην αποτύπωση των ανασχεδιασμένων διαδικασιών αλλά επιπλέον υποστηρίζεται από προτάσεις κατάλληλων λογισμικών που θα εμπλακούν στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών, με σκοπό την αυτοματοποίησή τους και την επιτάχυνση του χρόνου ολοκλήρωσής τους.